Изработка на лого цена
I вариант -
анализ на търговската ниша и тенденциите и изготвяне на 3 варианта - 179 лeвa
II вариант -
клиента предоставя скица или готово изображение, съобразно които изработваме варианти - 99 лeвa
III вариант -
клиента предоставя изображение на логото, което се очертва векторно или се трасира. В зависимост от сложността на изображението - цената варира от 30 до 70 лева
 * по желание на клиента може да се изработи допълнителен вариант на лого, различен от представените първоначални 3 варианта - 50лв.
Портфолио